بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه از روند مراحل پایانی اجرای عملیات بهسازی تالار بزرگ آریا