🎥ویدیو | حضور و عیادت مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر و هیئت همراه از کودکان بستری و عرض خداقوت به پرسنل بیمارستان همزمان با هفته ملی کودک