📷گزارش ویدئویی| عیادت مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر و پرسنل شهرداری از آتش‌نشان حادثه دیده در ماموریت