🟢دفتر خبرگزاری صداوسیما کاشمر ارتباط زنده رادیویی با برنامه صبحگاهی “صبح بخیر خراسان ” از صدای مرکز خراسان رضوی و مصاحبه با مهندس اصغر کوهسرخی شهردار کاشمر با موضوع برنامه های گرامیداشت دهه فجر