برگزاری جشن بزرگ گلریزان با هدف آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد توسط دادگستری ،دادستانی واداره زندان ها وخیرین شهرستان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر