ارتباط زنده رادیویی برنامه صبح بخیر خراسان با شهردار شهر کاشمرجناب آقای مهندس کوهسرخی

🟢دفتر خبرگزاری صداوسیما کاشمر

ارتباط زنده رادیویی برنامه صبح بخیر خراسان با شهردار شهر کاشمرجناب آقای مهندس کوهسرخی

⏰تاریخ :1402/08/25
🟢تهیه کننده صبح بخیر خراسان : سید ضیاء علوی
🎙گوینده: ریحانه شادمان
دستیار تهیه کننده: خانم قربانی
🎙خبرنگار و گزارشگر :محمد جواد دربانی
📌با تشکر از مدیر دفتر خبرگزاری صداوسیما، کاشمر