🎥 ویدیو| برخی ملاقات های مردمی مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر