🎥ویدیو |اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان 17 شهریور  10

🎥ویدیو |اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان 17 شهریور 10

1401/09/17

🎥ویدیو |آغاز عملیات اجرایی و تخصیص واحدهای طرح نهضت ملی مسکن کاشمر

🎥ویدیو |آغاز عملیات اجرایی و تخصیص واحدهای طرح نهضت ملی مسکن کاشمر

1401/09/17

🎥ویدیو | اجرای عملیات نهضت آسفالت، ابتدای بلوار سید مرتضی(ع)

🎥ویدیو | اجرای عملیات نهضت آسفالت، ابتدای بلوار سید مرتضی(ع)

1401/09/13

🔶 مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر، به همراه ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر از این پروژه بازدید نمودند.

🎥ویدیو| اجرای عملیات یوترن (دوربرگردان) میدان غدیر بلوار جمهوری اسلامی

🎥ویدیو| اجرای عملیات یوترن (دوربرگردان) میدان غدیر بلوار جمهوری اسلامی

1401/08/20

🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش خیابان ۱۷ شهریور

🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش خیابان ۱۷ شهریور

1401/08/20

🎥ویدیو | اجرای عملیات آسفالت خیابان خرمشهر

🎥ویدیو | اجرای عملیات آسفالت خیابان خرمشهر

1401/08/19