اجرای عملیات جدول کناره و کفسازی معابر شهری، خیابان عارف قزوینی ۳