برگذاری نشست هم اندیشی و دیدار با جمعی از هنرمندان با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کاشمر