برگزاری ضیافت ساده افطاری همزمان با روز طبیعت در فاز چهارم بلوار سید مرتضی(ع) با همکاری فرمانداری، شهرداری و اداره اوقاف