دراجرای بند14ماده 55وحسب دستورمقام محترم قضایی رفع خطر از2ملک بسیارمخاطره امیز

📷گزارش تصویری| امروزجمعه هشتم،اردیبهشت ماه1402دراجرای بند14ماده 55وحسب دستورمقام محترم قضایی،از2ملک بسیارمخاطره امیزواقع درانتهای امام خمینی3،جنب حوزه علمیه،درقالب یک اکیپ قوی،رفع خطرگردید.

✅ کاشمر،شهری زیبا-شهری دانا -باشهروندانی پرافتخار

 

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر