دیدار صمیمی پاکبانان با مهندس کوهسرخی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کاشمر