زیرسازی جهت اجرای عملیات آسفالت معابر شهری بلوار کلانتری