زیرسازی جهت اجرای عملیات آسفالت معابر شهری بلوار سید مرتضی (ع) مقابل مسکن مهر