همایش بزرگ روز ملی شوراها با حضور شهردار،فرماندار،امام جمعه محترم،اعضای شورا و دیگر مسئولین شهرستان