📷گزارش تصویری| اتمام عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان قائم 5/2