📷گزارش تصویری| اجرای عملیات بهسازی میدان آزادی(باغمزار)توسط اداره عمران شهرداری کاشمر