📷گزارش تصویری| اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان شهید مفتح