📷گزارش تصویری| اجرا عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان قائم ۹