📷گزارش تصویری| اجرا عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان قائم10