📷گزارش تصویری| اجرا عملیات تایل فرش پارک محله، خیابان سلطانیه ۷