📷گزارش تصویری| اجرای عملیات جدول گذاری و بهسازی بلوار معلم