📷گزارش تصویری| اجرا و اتمام عملیات تایل فرش خیابان چمران ۱