📷گزارش تصویری| بازدید شهردار کاشمر از روند اجرایی آخرین روز های بهسازی میدان آزادی