آرشیو

پیام تقدیر و تشکر شهردارکاشمر مهندس کوهسرخی از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم پیاده روی حرم تا حرم اربعین حسینی

پیام تقدیر و تشکر شهردارکاشمر مهندس کوهسرخی از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم پیاده روی حرم تا حرم اربعین حسینی

1402/06/18

پیام تقدیر و تشکر …. شهردارکاشمر مهندس کوهسرخی در پیام شهردار آمده است: سال ها از قیام خونین عاشورا گذشته است، اما این راه تازه است و این خون می جوشد تا عالم را به دست حق و حقیقت بسپارد و بشریت را به طریق درست رهنمود سازد.پیاده روی اربعین امام حسین (ع) تبدیل به […]