اجرای بیش از 20 هزار مترمربع آسفالت معابرشهری در یک هفته گذشته توسط شهرداری کاشمر

1402/09/23
187 بازدید