اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بلوار مجلس

1401/09/09
563 بازدید

شهر زیبا
اندیشه زیبا

بهسازی معابر شهری

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت قسمتی از بلوار مجلس

۴۰۰۰متر مربع اجرای بتن درجا
۳۰۰۰متر مربع آسفالت
جهت رفع مشکل ترافیکی

برچسب‌ها:, ,