بازدید از محل عرضه دام و کشتارگاه دام شهرستان کاشمر

1402/04/09
276 بازدید

 

 

صبحگاه عید سعید قربان؛

حرکت گروه نظارتی:
با حضورامام جمعه محترم شهرستان کاشمر حجةالاسلام والمسلمین دکتر جوادطاهری
و حضو شهردارمحترم کاشمرجناب مهندس کوهسرخی
حضوراعضای محترم شورای شهر
جناب مهندس مرادزاده
جناب مهندس زارع
جناب مهندس یوسفپور
جناب حجةالاسلام والمسلمین خزاعی
حضورمعاونت محترم خدمات شهری جناب مهندس نجار
مدیریت محترم شبکه دامپزشکی جناب دکتر خانزاده
معاون محترم نیروی انتظامی جناب سرهنگ طباطبایی
جناب سروان فدایی
ریاست محترم سازمان تبلیغات حجةالاسلام والمسلمین صداقتی
مدیرمحترم امور مساجد حجةالاسلام والمسلمین ایوبی
حجةالاسلام والمسلمین ربانی ونمایندگان شبکه بهداشت
بازدید از محل عرضه دام و کشتارگاه دام شهرستان کاشمر بعمل امد.
✅ کاشمرشهری زیبا
شهردانایی ها -باشهروندانی پرافتخار

 

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر