بازدید شهردار محترم و آقای مهندس هاشمی روابط عمومی شهرداری کاشمر از کارگاه های تولید المان های نوروزی

1402/12/29
37 بازدید