🎥 ویدیو| بازدید شهردار مهندس کوهسرخی به همراه مهندس نجار معاونت خدمات شهری از روند عملیات عمرانی و دستورات لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود در موضوع احیای املاک متورکه و بازسازی بازار روز شهرداری و مجموعه خندق در قائم۴

1402/09/01
163 بازدید

📸گزارش تصویری|

بازدید شهردار مهندس کوهسرخی به همراه مهندس نجار معاونت خدمات شهری از روند عملیات عمرانی و دستورات لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود در موضوع احیای املاک متروکه و بازسازی بازار روز شهرداری و مجموعه خندق در قائم۴

سه‌شنبه مورخ30آبان ماه

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر