بازدید شهردار از پروژه های عمرانی در حال اجرای سطح شهر

1401/05/31
672 بازدید

بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از پروژه های عمرانی در حال اجرای سطح شهر

بازدید شهردار

برچسب‌ها: