بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن (روبروی دانشگاه پیام نور)

1403/02/03
18 بازدید

بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن
(روبروی دانشگاه پیام نور)

در این بازدید از خدمات شهرداری کاشمر در خصوص آماده سازی وصدور پروانه که منجر به شروع عملیات ساخت و تسریع در روند اجرای عملیات ساختمان سازی شد تقدیر و تشکر بعمل آمد.
🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر