بازدید مهندس کوهسرخی شهردار محترم کاشمر از پروژه بزرگ بامشار و مخزن ۱۲۰۰ متر مکعبی

1403/03/12
23 بازدید