بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از وضعیت سرویس دهی اتوبوس،فضای سبز، عمران و خدمات شهری در بولوار دانشگاه و ورودی دانشگاه های کاشمر

1402/08/11
222 بازدید