بازدید و پذیرایی مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر و ریاست محترم شورای اسلامی شهر کاشمر مهندس مراد زاده ازشرکت کنندگان در مراسم وبرپایی موکب شهدای خدمت شهرستان کاشمر واقع در مشهد مقدس در روز خاکسپاری شهید آیت الله رئیسی

1403/03/05
32 بازدید