برگزاری جلسه ستاد بحران شهرداری کاشمر با حضور مهندس کوهسرخی رئیس ستاد و مسئولین کارگروه های تخصصی و ابلاغ دستورالعمل و تعیین اعضاء کارگروه ها

1403/03/22
14 بازدید