برگزاری مراسم استقبال از بهار در کاشمر با حضور بیش از ۷۰ هنرمند این شهرستان

1401/12/29
418 بازدید

https://mashhad.iribnews.ir/fa/news/3793396/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1

برچسب‌ها:, ,