تملک بیش از ۱۱۰۰۰ متر مربع زمین وصدور۱۸۷ جلد سند مالکیت بنام شهرداری از سال ۱۴۰۱ تاکنون

1402/04/06
278 بازدید

تملک بیش از ۱۱۰۰۰ متر مربع زمین وصدور۱۸۷ جلد سند مالکیت بنام شهرداری از سال ۱۴۰۱ تاکنون،اقدامی کم سابقه در طول سالیان گذشته است.
مهندس کوهسرخی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا سه ماهه اول امسال مجموعا ۱۱۵۰۸ مترمربع زمین به تملک شهرداری در آمده، در خصوص وضعیت تملک و واگذاری اراضی شهرداری خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۵۱۲ متر مربع و درسه ماهه اول سال امسال ۳۹۹۶ مترمربع زمین به تملک شهرداری در آمده است.
وی با بیان اینکه از این میزان زمین فقط ۱۹۰۰ مترمربع آن از سال ۱۴۰۱ تاکنون واگذار شده است، اظهار کرد: در راستای تثبیت مالکیت اراضی شهرداری ،رفع دعاوی ملکی وایجاد ارزش افزوده و… از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۱۸۷ جلد سند مالکیت بنام شهرداری صادر شده که اقدامی بی سابقه است.
شهردار کاشمر ضمن تقدیر از واحد حقوقی واملاک شهرداری کاشمر عنوان کرد: یکی از اهداف تعیین شده در بدو ورود اینجانب به شهرداری کاشمر ایجاد بانک اطلاعاتی املاک شهرداری بود که این مهم محقق شد.
وی اخذ اسناد مالکیت اراضی شهرداری وتثبیت مالکیت اراضی را ازبرنامه های شهرداری برشمرد و افزود: اخذ اسناد مالکیت اراضی شهرداری وتثبیت مالکیت اراضی در این دوره مدیریت شهری وشورای اسلامی در دستورکار قرار گرفته وبرای سایراملاک شهرداری نیز اقدام خواهد شد.
🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر
@kashmar_shahrdari