حضور به موقع تیم آتش‌نشانی ، پرسنل خدمات شهری و ماشین آلات شهرداری کاشمر در محل وقوع حادثه تصادف میدان شهیدان عاصمی جهت بازکردن معبر

1403/04/21
48 بازدید