دیدار شهردار محترم کاشمر با معاون محترم وزیر راه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل کشور و مدیر کل محترم دفتر ترانزیت

1402/03/06
292 بازدید

✅در امتداد خدمت به شهروندان گرامی

دیدار شهردار محترم کاشمر جناب آقای مهندس کوهسرخی با معاون محترم وزیر راه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل کشور جناب آقای دکترامانی وجناب آقای مهندس هدایتی مدیر کل محترم دفتر ترانزیت

✅ کاشمر،شهری زیبا-شهر دانایی -باشهروندانی پرافتخار

 

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر