دیدار شهردار کاشمر آقای مهندس کوهسرخی با آقای دکتر سرلک مدیر کل محترم نظارت برطرح‌های توسعه و عمران وزارت راه وشهرسازی

1402/03/07
332 بازدید

✅در امتداد خدمت به شهروندان گرامی
📷گزارش تصویری ۷ خرداد ۱۴۰۲

🔹دیدار شهردار کاشمر آقای مهندس کوهسرخی با آقای دکتر سرلک مدیر کل محترم نظارت برطرح‌های توسعه و عمران وزارت راه وشهرسازی در این جلسه موضوعات مربوط به طرح تفصیلی ومیزان سطح اشغال و تراکم وافزایش محدوده شهر کاشمر وهمچنین رفع مشکلات نیم قطعات واقع در پهنه سکونت طرح جامع ونحوه اقدام مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت ودستورات لازم توسط ایشان جهت تسریع درروند امورصادر گردید .
✅ کاشمر،شهری زیبا-شهردانایی -باشهروندانی پرافتخار

و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر