دیدار مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر بهمراه رییس شورای اسلامی شهرکاشمرمهندس مرادزاده واعضای شورای اسلامی شهرمهندس زارع ومهندس یوسف پور با مهندس برامکی سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی .

1402/09/13
173 بازدید