طراحی و نصب پوستر وصیت سردار شهید حاج محمد طاهری با عنوان « پاک باش و خدمتگزار» بر تابلوی ورودی شهرستان کاشمر،به مناسبت سال برگزاری دومین کنگره ملی شهید آیت‌الله سید حسن مدرس «ره» ویکهزارو دویست و بیست شهید دیار ترشیز بزرگ،به همت روابط عمومی شهرداری شهر کاشمر

1403/01/18
51 بازدید

طراحی و نصب پوستر وصیت سردار شهید حاج محمد طاهری با عنوان « پاک باش و خدمتگزار» بر تابلوی ورودی شهرستان کاشمر،به مناسبت سال برگزاری دومین کنگره ملی شهید آیت‌الله سید حسن مدرس «ره» ویکهزارو دویست و بیست شهید دیار ترشیز بزرگ،به همت روابط عمومی شهرداری شهر کاشمر