در اجرای بخشودگی عوارضات صدور پروانه ساختمانی، مجموعه شهرداری همه روزه به جز پنجشنبه و جمعه تا پایان سال در شیفت بعد از ظهر فعال می باشد

1401/12/11
288 بازدید

برچسب‌ها: