عکس شهید امام موسی صدر به همراه ۱۵ شهید منطقه امام موسی صدر

1402/12/02
75 بازدید

پس از چندین ماه پیگیری و درخواست برای نصب عکس شهدای منطقه امام موسی صدر در داخل این بلوار توسط پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید سید محمود سبیلیان و همکاری فرهنگسرای دفاع مقدس که زحمات زیادی در این خصوص کشیدن
سرانجام به همت و حمایت شهرداری 4 تابلو مزین به عکس شهدا به صورت دو طرفه که در هر طرف عکس دو شهید قرار گرفته است در این بلوار نصب گردیده است.
✍️عکس شهید امام موسی صدر به همراه ۱۵ شهید منطقه امام موسی صدر
۱۴۰۲/۱۱/۲۸