نصب المان سردار سلیمانی در ورودی شهر کاشمر با حضور اعضای محترم شورای اسلامی

1403/01/16
129 بازدید

نصب المان سردار سلیمانی در ورودی شهر کاشمر با حضور اعضای محترم شورای اسلامی
(ضلع شرقی میدان شهیدان عاصمی)
و توضیحات مهندس کوهسرخی در مورد المان سردار دلها

 

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر