همایش خود جوش پاکسازی فازدوم و فازسوم بولوار سید مرتضی (ع)

1402/04/27
217 بازدید

☘️ طبیعت سطل زباله نیست……

✅ جمعی از دوستداران ورزش و طبیعت از جوانان خطه شهرستان کاشمر ……
در همایش خود جوش پاکسازی #فازدوم و فازسوم بولوار سید مرتضی (ع) را به همت

مؤسسه زیست محیطی زاد سرو ترشیز
وباهمکاری اداره ورزش و جوانان
و همکاری اداره حفاظت محیط زیست
و #معاونت_محترم_خدمات_شهری شهرداری_کاشمر
و همکاری کمیته ورزشی هیأت ورزشهای همگانی ومشارکت «باشگاه ورزشی رکورد کلاب» برگزار گردید.
#باتشکراز شهردار_کاشمر آقای مهندس کوهسرخی
معاونت_خدمات_شهری آقای مهندس نجار
#هیأت_ورزشهای_همگانی
#کمیته_ورزشهای_طبیعی
#مؤسسه_زیست_محیطی_زادسرو_ترشیز
#باشگاه_رکورد_کلاب
#ورزش_کاشمر
#خدمات_شهری
✅ کاشمرشهری زیبا
شهردانایی ها -باشهروندانی پرافتخار

 

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر