پذیرش وانتشارمقاله کنفرانسی-(نویسندگان : فاطمه بسکابادی ، زهرا رجایی و برات اله زارع سنجدکی)

1403/03/22
8 بازدید


گزارش خبری📜مقاله ژورنالی

🔹عنوان مقاله : بررسی تاثیرات توسعه پایدار شهری بر حاکمیت شهری

📝نویسندگان :
فاطمه بسکابادی ، زهرا رجایی و برات اله زارع سنجدکی

🔹محل انتشار : فصلنامه حکمرانی و توسعه

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر

@kashmar_shahrdari