گزارش تصویری| جلسه برنامه ریزی پروژه های عمرانی شهرداری کاشمر در سال جدید

1403/01/18
68 بازدید

گزارش تصویری|
جلسه برنامه ریزی پروژه های عمرانی
شهرداری کاشمر در سال جدید.

تاکید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر بر اجرای چند پروژه شاخص شهری در کنار پروژه های کوچک مقیاس از جمله بهسازی سایت جنگل سید مرتضی وبامشار،آرامستان بهشت بقیع ،پروژه تجاری بهار و پروژه پارکینگ خیابان امام و… وتکمیل پروژه های نیمه تمام وتاکید بر ادامه نهضت بزرگ آسفالت وتایل فرش معابر

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر